казуси за свищов, казуси свищов, казуси са свищов, разработване на казуси, готови казуси, свищов казуси, безплатни казуси, поръчка на казуси, писане на казуси, казуси по статистика, .

Казуси и дипломни работи - Свищов, Kazusi Svishtov, казуси, kazusi, дипломни работи Свищов, Казуси Свищов, Казуси и дипломни работи по поръчка, бюджетно управление на фирмата, международен финансов мениджмънт, финансови деривати казус, diplomni rabo.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ ВЪВ СА "Д. А. Ценов - Свищов"

Семестриални казуси - СА "Д. А. Ценов - Свищов"

Семестриалните казуси формират 50% от крайната оценка по съответната дисциплина. Те са разработени в обособени свитъци с изпитни материали (с изключение на курсовете, където са включени в учебното пособие за дистанционно обучение и трябва да бъдат отделени и комплектовани за последващо оценяване).

Комплектът семестриални казуси се изпраща с препоръчано писмо в рамките на указания в графика срок на посочения в пощенските пликове адрес на съответната водеща обучението катедра. Всеки казус задължително се обозначава с данни за студента. Решението на казуса се нанася собственоръчно в предвидените за това полета в свитъците с изпитни материали. Компютърните разпечатки не подлежат на оценяване - те са допълнение към черновите на казуса!

Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дипломна работа за Свищов, казус и др.).

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Казусите, за които може да Ви помогнем, са по следните дисциплини:

    * Финанси – ІІ курс;
    * Валути и валутни системи;

 Финансов мениджмънт:

    * Управление на дълга;
    * Управление капиталите на фирмата;
    * Управление на човешките ресурси;
    * Капиталово бюджетиране;
    * Бюджетно управление на фирмата;
    * Финансов анализ;
    * Финансови деривати;
    * Международен финансов мениджмънт;
    * Магистърски семинар;

 Банков мениджмънт:

    * Практически банков мениджмънт;
    * Банков маркетинг;
    * Инвестиционен анализ в банковото дело;
    * Риск мениджмънт;
    * Финансови деривати;

Казусите за магистърски програми на СА Д.А. Ценов - СВИЩОВ се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА НБУ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси за Свищов от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg