курсови работи за су, курсови работи, курсови работи разработване, су курсови работи, поръчка на дипломни и курсови работи, разработване на курсови работи и реферати, курсови за су, .

Най-качествените дипломни и курсови работи у нас! Разработка на теми и казуси за СУ, дипломни и курсови работи за Софийския университет (СУ).

Казуси за СУ, разработки за СУ, дипломни и курсови задачи и работи, есета.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Курсови за УНСС
Курсови за НБУ
Курсови за СУ
Курсови за МВБУ
Курсови за ВУЗФ
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

ПОРЪЧКА НА ТЕМА ЗА СУ "Св. Климент Охридски" !

За студентите от СУ, предлагаме консултации, изработка и изготвяне на индивидуални теми / курсови и дипломни работи за СУ.

Заявки
те се правят по предварително направена < поръчка за изработка > на зададена от клиента тема / курсова работа.

Ако имате специално поставени изисквания  за съдържание и структура  за търсената от Вас разработка, попаднали сте на точното място!

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

 

ВАЖНО ЗА ПОРЪЧКИ !!!
Свържете се с < нас > или изпращайте своите < запитвания > свързани с теми във всички хуманитарни области изучавани в СУ "Св. Климент Охридски":


*** *** ***
Икономика, Право, История, Международни отношения, Философия, Българска филология, Социология, Психология, Статистика, Европеистика, Литература, Математика, Финанси, Бизнесадминистрация, УЧР, Туризъм, Счетоводство, Маркетинг и др.

*** *** ***

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ !

 • Изисквания към структурата и съдържанието на курсовата работа за СУ "Св. Климент Охридски"!

  І. Въведение

  • Разкриване на поставената цел и задачи.
  • Кратко описание на отделните параграфи (глави), на използваната методика, на основните източници, използвани при написването на работата.
  • Кратка характеристика на обекта на изследването.

  ІІ. Основна част

  • Първият параграф като правило има теоретичен характер. Излага се целенасочено и синтезирано теорията по темата, като се посочват по съответен начин информационните източници.
  • В следващия(те) параграфи се представят разглежданите в курсовата работа въпроси.
  • Изложението трябва да бъде последователно, логично, конкретно.
  • Поднесеното съдържание не трябва да бъде преписано от първоизточниците, а да представлява самостоятелен критичен разбор на излаганите проблеми.
  • Разчетите и цифровата информация е препоръчително да бъде представена в аналитични таблици, графики и схеми.

  ІІІ. Заключение

  • Аргументирани общи изводи и предложения
  • Библиография
  • Списък на използваната и цитирана литература, съставен според българските стандарти.

ПОЛЕЗНО !!!
В случай че Ви интересува изготвяне на курсова работа за Ваш приятел от друг университет или по тема/специалност, която не намирате не губете време -
свържете се с нас!