казуси за МВБУ, казуси мвбу, казуси реферати, поръчка на казуси, разработка на казуси, казус за МВБУ, поръчка на казуси, казус мвбу, изготвяне на казус, казус поръчка, мвбу казуси, .

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходим Казус за МВБУ.

Направи своята поръчка на казуси за Международно висше бизнес училище.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Бакалавър - МВБУ
Магистър - МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Обучението в МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ се организира след завършено средно и/или висше образование. Чрез него се придобива висше образование с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и/или "Магистър".

ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ В "МВБУ"

Текущият контрол върху подготовката на студентите се осъществява съгласно утвърдената учебна документация - CV на съответната дисциплина и основно чрез казус + тест:

  • КОНТРОЛЕН ТЕСТ - контрол върху подготовката по време на аудиторни занятия (препитване, събеседване, тестове, казуси, делови игри, писмена проверка и пр.);

  • КОНТРОЛЕН КАЗУС - контрол на извънаудиторната натовареност  на студентите (възлагане на курсови задачи, казуси за МВБУ, написване на доклади и реферати и др.)

  • ВНИМАНИЕ !!! - Не се допускат до първа сесия студентите, които не са изпълнили минималните изисквания съгласно CV на съответната дисциплина.

Студентите по преценка преподавателя могат да се освобождават от изпит, ако това се допуска и са определени условията в документацията за учебната дисциплина.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)


ВАЖНО !!!

Казусите за бакалавърски и магистърски програми на МВБУ се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА МВБУ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казус за МВБУ от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


Бакалавър - МВБУ >

Магистър - МВБУ >