магистърски казуси, казуси за магистратура, реферати, курсови и дипломни работи, магистърски проекти, разработки, есета, казуси, теми по икономика, дипломни работи мвбу, казус, .

Предлагаме уникални реферати и Казуси за МВБУ, курсови и дипломни работи, магистърски проекти, разработки, есета, теми по икономика, туризъм, бизнесадминистрация и разработване на проекти по всички дисциплини в МВБУ.

.

Начало За нас
Начало
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Бакалавър - МВБУ
Магистър - МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Казуси за ЕКИУ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка
0887 09 97 31

 Фирмата гарантира за индивидуалност на казуса !
 Казусите се получават във вид готов за предаване !


ВНИМАНИЕ !!!
Никога не чакайте последния момент!
Поръчка и min. срок за изработване на казуси за магистри МВБУ е 12 работни дни!
Не рискувайте да бъдете от последните поръчали.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               
гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!


КАЗУСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ /МВБУ/ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ /ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ-ДО/

 Инвестиционен мениджмънт

Поръчай >

 Управленско счетоводство

Поръчай >

 Корпоративни финанси

Поръчай >

 Управление на риска

Поръчай >

 Управление на човешките ресурси

Поръчай >

 Количествени методи в управлението

Поръчай >

 Финансов анализ на фирмата

Поръчай >

 Публична администрация

Поръчай >

 Бизнес политика

Поръчай >

 Фирмен протокол

Поръчай >

 Финансово право

Поръчай >


Специализация - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Управление на проекти и програми

Поръчай >

 Финансово управление на проекти

Поръчай >

 Планиране и контрол при проектно управление

Поръчай >

 Управление на проекти по програмите на ЕС

Поръчай >

 Управление на международни проекти

Поръчай >

 Обществени поръчки

Поръчай >


Специализация - МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНИЕ

 Маркетингова стратегия

Поръчай >

 Маркетингови проучвания

Поръчай >

 Потребителско поведение

Поръчай >

 Правно регулиране на маркетинговата дейност

Поръчай >

 Управление на продажбите

Поръчай >

 Ценова и дистрибуционна политика

Поръчай >Специализация, след придобита специалност "БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ" на образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 Административно право

Поръчай >

 Патентно право и интелектуална собственост

Поръчай >

 Публична администрация

Поръчай >

 Управление на риска

Поръчай >

 Управленско счетоводство

Поръчай >

 Финансов анализ на фирмата

Поръчай >

 Финансово право

Поръчай >

 Фирмен протокол

Поръчай >


Специализация - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Обществени поръчки

Поръчай >

 Планиране и контрол при проектно управление

Поръчай >

 Управление на международни проекти

Поръчай >

 Управление на проекти и програми

Поръчай >

 Управление на проекти по програмите на ЕС

Поръчай >

 Финансово управление на проекти

Поръчай >


Специализация - МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНИЕ

 Маркетингова стратегия

Поръчай >

 Маркетингови проучвания

Поръчай >

 Потребителско поведение

Поръчай >

 Правно регулиране на маркетинговата дейност

Поръчай >

 Управление на продажбите

Поръчай >

 Ценова и дистрибуционна политика

Поръчай >